March 24, 2023

เซ่นไหว้บรรพบุรุษ

ผู้คนร่วมใจกันแต่งกายสีแดงและซื้อผลไม้เพื่อไหว้เจ้าในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน เป็นวันแห่งสิริมงคลของผู้ที่นับถือ ความเชื่อทางด้านวันตรุษจีนเป็นอย่างมากพากันออกมาซื้อจับจ่ายสิ่งของไม่ว่าจะเป็นผลไม้ขนมและเป็ด ตุนไว้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการซื้อจ่ายสิ่งของและซื้อของสดซื้อผลไม้ตามตลาดสดครึกครื้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านขายผลไม้ที่ได้รับกำไรอย่างเต็มที่และมีผู้คนไปซื้อไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวผลไม้ก็มีราคาที่สมเหตุสมผลถือได้ว่าเป็นช่วงเทศกาลวันตรุษจีนที่ครึกครื้นเป็นอย่างมาก 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน ผู้คนออกมาซื้อจ่ายสินค้า 12 กุมภาพันธ์ 2564...