April 2, 2023

เตรียมปรับขึ้นค่าแท็กซี่แล้ว

เตรียมปรับขึ้นค่าแท็กซี่แล้ว
1 min read

เตรียมปรับขึ้นค่าแท็กซี่แล้ว อย่างที่ได้เห็นกันแล้วว่า ในปัจจุบันนี้ได้มีต้นทุนและค่าครองชีพที่เรียกได้ว่าสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยทำให้ทางกระทรวงคมนาคม ที่ได้มีการเตรียมไว้ว่าจะมีการปรับถึงอัตราค่าโดยสารขึ้นมา ในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งใหม่ โดยมีการรอให้ทางคณะทำงาน มีการสรุปผลต่างๆในการศึกษาให้ครบถ้วน ในการพิจารณาถึงการจะปรับค่าโดยสารในครั้งนี้ เนื่องจากว่าต้นทุนสูงขึ้นมาก เป็นการที่ให้ผู้ที่ได้ขับรถแท็กซี่สามารถทำอาชีพนี่ต่อไป แล้วไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาของค่าโดยสารมานานแล้วถึง 8 ปี  ติดตามรายละเอียด เตรียมปรับขึ้นค่าแท็กซี่แล้ว ในการเตรียมที่จะปรับค่าโดยสารขึ้นในครั้งนี้ เป็นการที่จะรับพิจารณา โดยทางคมนาคม ได้มีการเตรียมแล้ว...