March 24, 2023

เตรียมปรับขึ้นราคานม

ได้มีการเตรียมเพื่อที่จะทำการ เตรียมปรับขึ้นราคานม เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากในการขึ้นราคาของนมในปัจจุบันนี้ ที่มีแนวโน้มสูงมากในการขึ้นราคา เนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตถือว่าสูงมาก จนทำให้ต้องมีการยื่นเรื่องเพื่อที่จะปรับขึ้นราคา นับว่าต้องจับตามองกันเลยทีเดียว ติดตามสถานการณ์ เตรียมปรับขึ้นราคานม ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ทางอธิบดีกรมการค้าภายใน ที่ได้มีการเผยถึงการที่ได้รับเรื่องจากชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ในสิ่งนี้เพื่อที่จะมีการขอให้พิจารณาในการปรับราคาผลิตภัณฑ์นม โดยมีการอนุมัติถึงการขึ้นราคาในการรับซื้อน้ำนมดิบเกษตรกร ในกิโลกรัมละ 2.25 บาท จากเดิมจะอยู่ที่ 17.50...