March 21, 2023

เตรียมปรับ GDP ของไทยปี 65

GDP
1 min read

ปรับ GDP ของไทยปี 65 จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมา ทำให้เตรียมความพร้อมแล้วในการปรับขึ้นของจีดีพีในไทย เป็นการประมาณการเศรษฐกิจในปีนี้ โดยทางกระทรวงการคลังได้มีความเห็นชอบในเบื้องต้นแล้ว เนื่องจากว่าในปีนี้แนวโน้มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศมีมากขึ้น โดยคาดการณ์เอาไว้ที่ 10 ล้านคนเลยทีเดียว ทำให้เป็นตัวที่หนุนเศรษฐกิจไทยได้ดี เพื่อให้กลับมาฟื้นตัวได้ นับว่าต้องมีการติดตามรายละเอียดกันเพิ่ม ติดตามรายละเอียด ปรับ GDP ของไทยปี...