March 22, 2023

เตรียมเร่งฉีดวัคซีนให้ครบ สายพันธุ์เดลตามาแรง

เตรียมเร่งฉีดวัคซีนให้ครบ สายพันธุ์เดลตามาแรง ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรงในระลอกที่ 3 นี้แน่นอนว่ามีการแพร่เชื้อโควิดที่มีความรวดเร็วมาก และมียอดผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกินครึ่งหมื่นในแต่ละวัน เป็นยอดผู้ที่ติดเชื้อน่าตกใจ และไม่มีแนวโน้มหรือท่าทีจะลดลงไปได้เลย โดยจากการวิจัยแล้วพบว่าการที่แพร่ระบาดรวดเร็วแบบนี้นั้น จากการสำรวจพบว่าร้อยละ 70 เลยจะเป็นสายพันธุ์เดลตา หรือที่เรารู้จักกันดีคือสายพันธุ์อินเดีย ที่มีความน่ากลัว ไม่อยากให้เกิดขึ้นในไทย แต่มันก็มาเยือนมากแล้วในทุกวันนี้ อาการไม่ค่อยมี ติดเชื้อได้ไวกว่าเดิมหลายเท่าตัว จนต้องมีการเร่งฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพให้ได้มากที่สุด ติดตามรายงานข่าว...