March 21, 2023

เนื้อสัตว์แช่ฟอร์มาลิน

เครื่องใน-เนื้อสัตว์แช่ฟอร์มาลิน
1 min read

เครื่องใน-เนื้อสัตว์แช่ฟอร์มาลิน เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมา ทางกรมปศุสัตว์ที่ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี แล้วมีการตรวจสอบถึงการลักลอบในการผลิตวัตถุดิบชิ้นส่วนของเนื้อสัตว์ แล้วมีการแช่เอาไว้ในถึงน้ำที่มีการผสมฟอร์มาลิน จากนั้นได้มีการเตรียมส่งให้ร้านอาหารบุฟเฟต์ หมูกระทะ และอาหารอีสาน ทำให้ต้องมีการติดตามรายละเอียดนี้กันต่อได้เลย  ติดตามรายละเอียด บุกตรวจ เครื่องใน-เนื้อสัตว์แช่ฟอร์มาลิน ในการบุกตรวจในครั้งนี้ เรียกได้ว่าทางเจ้าหน้านี้ได้พบทั้งเครื่องในและเนื้อสัตว์ ที่ได้แช่เอาไว้อยู่ในถึงผสมกับฟอร์มาลินเอาไว้เรียบร้อย ที่เตรียมในการส่งไปยังร้านอาหารบุฟเฟต์ หมูกระทะต่อ รวมไปถึงร้านาหารอีสานด้วย พบว่าจะส่งไปทั้งหมด 66...