March 22, 2023

เศรษฐกิจโลกในปี 66

เศรษฐกิจโลกในปี 66
1 min read

เศรษฐกิจโลกในปี 66 เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่น่าจับตามอง ทำให้เกิดความเป็นห่วงอย่างมากโดยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มีการเปิดวิชั่น พร้อมที่จะสนใจทุกกรอบในความร่วมมือ ที่ไม่ว่าจะเป็น RCEP และอีกมากมาย ที่ต้องมีการติดตามประเด็นนี้กัน  ติดตามสถานการณ์ เศรษฐกิจโลกในปี 66 ในการเผยข้อมูลในครั้งนี้ เรียกได้ว่ามีการพูดถึงในเรื่องการเปิดการค้าไทย มิติใหม่สู่สากล ในการประชุมหอการค้าทั่วประเทศ นับว่าเป็นครั้งที่ 40 แล้วในปัจจุบันนี้...