March 24, 2023

แพร่ระบาด

covid 19
1 min read

covid 19 ก็ยังมีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ระมัดระวังตัวเองการดูแลตัวเองเพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนรอบข้างถือได้ว่ามีความจำเป็นมากๆเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่กำลัง สังเกตอาการตัวเองหรือมีไข้หวัดก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสำหรับการลักลอบเข้าในประเทศไทยของสามสาว ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแบบผิดกฎหมายและติดเชื้อโควิด19 ด้วย ลักลอบผิดกฎหมายติด covid 19 ได้มีผลกระทบเป็นจำนวนมาก เราได้ทราบถึงกรณีการลักลอบเข้าประเทศไทยของ สาวไทย 3 คนที่ลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายและเมื่อการรายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556...