March 25, 2023

แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง
1 min read

ในเช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 มีการ ยืนยันสิทธิ์โครงการเราชนะ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนคนละครึ่งและได้รับสวัสดิการโครงการเราชนะด้วยจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อที่จะ เข้าสู่ระบบและลงทะเบียนรับเงินในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งทำให้แอพพลิเคชั่นเป๋าตังนั้นเกิดมีผู้เข้าใช้งานและเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก Application ร่มผู้คนจากออกมาวิพากษ์วิจารณ์และเร่งรีบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุง Application อย่างเร่งด่วนเพราะไม่สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ในช่วงเช้าวันที่...