April 2, 2023

โกงคนละครึ่ง มีฐานฉ้อโกง

โกงคนละครึ่ง มีฐานฉ้อโกง
1 min read

โกงคนละครึ่ง มีฐานฉ้อโกง เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในตอนนี้ ที่โครงการของภาครัฐได้มีนโยบายช่วยเหลือในช่วงของวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งภัยของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ล้วนส่งผลกระทบแทบจะทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ลูกจ้างกันทั้งนั้น และมีการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชันให้ได้รับสิทธิ์ จนมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้เป็นจำนวนมาก แต่ก็เกิดการโกงกันเกิดขึ้น ที่ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดมาเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายกัน โดยเสียงตอบรับที่ไม่ให้เป็นเงินสด บางความคิดเห็นบอกว่าต้องเอาไปให้ลูกเป็นเงินค่าเรียนหนังสือ ค่าเทอม ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง เป็นต้น แต่รัฐยืนยันว่าให้เป็นสแกนผ่านทางมือถือเอา...