March 29, 2023

โครงการของรัฐ

คนละครึ่งเฟส3
1 min read

คนละครึ่งเฟส3 และยิ่งใช้ยิ่งได้ ใช้จ่ายนับพันล้านหลังจากที่มีการให้ลงทะเบียนในรอบที่ 3 ที่มีประชาชนได้รับผลกระทบกันในวงกว้างทุกคน ที่มีความเดือดร้อนอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น โดยในโครงการนี้มีการเริ่มต้นมาจากการที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่เพิ่มขึ้นมากต่อเนื่อง ไม่มีท่าทีจะลดลงไปได้เลย ในยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ประมาณ 6 พันกว่าคนแล้วด้วยซ้ำ และมียอดผู้ที่เสียชีวิตมากถึง 61 คน จนทำให้มาตรการนี้ต้องออกมาให้ประชาชนทุกคน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้บ้าง โดยเปิดให้ใช้ในวันที่ 1กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา...