March 25, 2023

โครงการหลวง

โครงการหลวง
1 min read

โครงการหลวง 2563 ข่าวประจำวันที่ 26 ธันวาคมข่าวในพระราชสำนักได้มีการรายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีได้มีการสานต่อพระราชปณิธาน ต่อยอด และได้เดินทางเสด็จไปเพื่อที่จะทรงเปิดงานโครงการหลวง 2563 ที่อุทยานแห่งชาติราชพฤกษ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระองค์ได้มีการเสด็จ เดินทาง วันจันทร์  21 ธันวาคมที่ผ่านมา สำหรับการจัดงาน งานโครงการหลวง 2563...