March 24, 2023

โคราชติดเชื้อโควิด19

โคราชติดเชื้อโควิด19เพิ่ม21ราย
1 min read

เมื่อมีประกาศของทางจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 โคราชติดเชื้อโควิด19เพิ่ม21ราย เป็นจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงเป็นอย่างมากเมื่อได้มีการประกาศและแถลงข่าวออกมานั้นซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานจังหวัดนครราชสีมามีการเดินทางเข้ามาปรึกษาหารือและประชุมการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้อีกทั้งยังมีพูดเสียงดังก็คือประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาก็ร่วมกันเดินทางมาต่อคิวรับการตรวจหาเชื้อโควิค 19 ฟรี ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะต้องเข้ารับการตรวจเชิงรุกระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2560 ปีซึ่งกลุ่มเสี่ยงนั้นได้ทยอยตรวจหาเชื้อในระยะเวลาทั้งสิ้น 3 วันดังกล่าวนั้นโดยทางผู้ว่าราชการของจังหวัดนครราชสีมาได้ติดตามความเรียบร้อยของการตรวจและคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชน...