March 22, 2023

โควิดระบาด

โอมิครอนในไทย
1 min read

โอมิครอนในไทย พบสูงขึ้น ที่ต้องกล่าวเลยว่ามีความอันตรายสูงอย่างมากในตอนนี้ ที่เราต้องมีการรับมือและระวังกันเป็นพิเศษ เนื่องจากว่าอันตรายกว่าที่คิด ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้กับสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนี้ ของโรคร้ายที่เข้ามารุมเร้าในชีวิตของเรา ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ที่มีมากหลายสายพันธุ์แล้ว ทำให้มีความต่อเนื่องมาระยะยาวนานหลายปีพอสมควร ที่ยังไม่หายไปจากโรคนี้แต่อย่างไร และในปัจจุบันสายพันธุ์ที่ยังมีการระบาดอยู่คือ เดลตา และต่อมาเป็นโอมิครอนแล้ว ที่นับว่าน่ากังวลที่สุด เนื่องจากว่าในสหรัฐอเมริกา มีผู้ที่ติดเชื้อวันเดียวนับแสนราย แล้วเป็นจำนวนมากคือเชื้อโอมิครอน ที่นับว่าแพร่รวดเร็วกว่าที่คิด จนทำให้ต้องมีการรองรับผู้ป่วยให้ทันการณ์...