March 21, 2023

โควิดสายพันธุ์แกมมา

โควิดสายพันธุ์แกมมา
1 min read

โควิดสายพันธุ์แกมมา หรือที่รู้จักกันในชื่อ “สายพันธุ์บราซิล” (P.1) ซึ่งพบการแพร่ระบาดครั้งแรกในแถบลุ่มแม่น้ำแอมะซอนของประเทศบราซิล ยังคงเล่นงานชาวบราซิลเลี่ยนอย่างต่อเนื่อง หลังพบการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในช่วงหลายเดือนก่อน แถมล่าสุด รัฐบาลบราซิลยังออกมายอมรับว่า ยอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศพุ่งสูงถึงวันละ 70,000 คน จนห้องไอซียูในโรงพยาบาลรัฐถูกใช้งานถึง 80%  โควิดสายพันธุ์แกมมา ทำยอดผู้เสียชีวิตในบราซิลทะลุ 500,000 ศพ! สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิดสายพันธุ์แกมมา...