June 10, 2023

โควิดสายพันธุ์โอมิครอน

1 min read

โควิดสายพันธุ์โอมิครอน ระบาดทั่วประเทศไทย เป็นเรื่องที่เรียกว่ามีความฮือฮาอย่างมากในตอนนี้ ที่ประชาชนได้มีการระมัดระวังตัวกันมากขึ้น เนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ที่มีความรวดเร็ว โดยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ สายพันธุ์โอมิครอนยังไม่มีการแพร่ไปทั่วไทย แต่มาในเดือนมกราคม พบแล้วว่ามีการแพร่ระบาดไปแล้วทั่วประเทศ ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อที่พุ่งขึ้นรวดเร็ว และมียอดผู้ที่เสียชีวิตด้วยจากเชื้อไวรัสนี้ ทำให้ต้องมีการติดตามสถานการณ์นี้กันต่อไป ติดตามสถานการณ์ โควิดสายพันธุ์โอมิครอน ระบาดทั่วประเทศไทย ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เรียกได้ว่าประเทศไทยที่มีด้วยกันทั้งหมด 77 จังหวัดในตอนนี้...