March 21, 2023

โควิด – 19

ในสถานการณ์ในตอนนี้ยังคงไม่ดีขั้น มีการแพร่ระบาดอย่างหนักของ โควิด – 19 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ดีไปแปบเดียว จนตอนนี้จะสิ้นปีเดือนธันวาคมแล้ว ยอดผู้ติดเชื้อทำเอาหลายๆคนตกใจ ติดเชื้อรายแรกจะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร แล้วยังคงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ จนไปถึงหลักพันเลยทีเดียว ส่วนใหญ่จะพบกับกลุ่มเพื่อนบ้านที่ได้เดินทางมาอาศัยและทำมาหากินในประเทศไทย บางกลุ่มก็เข้ามาผิดกฎหมายก็มี  แต่จะกลุ่มเมียนมาร์จะเยอะมากๆ ทำงานเกี่ยวกับการประมง ทางสาธารสุขก็ไม่รอช้าในเข้าไปตรวจหาเชื้อ พบเชื้อก็มี ไม่พบเชื้อก็มี และได้นำคนที่ติดเชื้อไปรักษาต่อไป...