June 2, 2023

โควิด 19

โควิด 19
1 min read

โควิด 19 ตอนนี้เหมือนกับประเทศไทยกำลังกลับเข้าสู่สภาวะเดิมก็คือทุกคนต้องระมัดระวังตัวในการเดินทางไปไหนมาไหน ทำการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพราะว่าการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาจะมีความปลอดภัย ตนเองและคนรอบข้างของเราจะดีมากที่สุดตอนนี้ได้มีการยืนยันจากเลขา สมชให้ประชาชนทุกคนมั่นใจว่า covid 19 ในรอบนี้ที่กลับมาระบาดนั้นจะไม่หนักเหมือนกับครั้งที่แล้ว สามารถควบคุมสถานการณ์ควบคุมผู้ติดเชื้อและทำการรักษาได้โดยเร็วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กัน เป็นความกังวลของผู้ประกอบการและประชาชนกลัวว่า โควิด 19 จะกลับมาระบาดหนักอีกครั้ง สาเหตุเกิดจาก การที่มีคนลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายและเข้ามาโดยช่องทางธรรมชาติและนำพา covid 19 มาด้วยไม่กัดตัวละยังไปสถานที่ต่างๆโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายและไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ประกอบการรายจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเดินทางไป...