March 22, 2023

โจรออนไลน์

โจรออนไลน์
1 min read

ไทย กัมพูชา เตรียมพร้อมปราบ โจรออนไลน์ เป็นเรื่องที่ถือว่าเราจะเห็นกันมานานแล้วในปัญหานี้ ที่เรียกได้ว่าโจรกรมในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นทุกวัน ที่มีผู้คนเสียหายอยู่ไม่ใช่น้อยในแต่ละวัน จนมีแนวร่วมในการหารือกันขึ้นมา เพื่อที่จะมีการติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ แล้วมีการเตรียมความพร้อมที่จะปราบให้ได้  ติดตามความคืบหน้าไทย กัมพูชา เตรียมพร้อมปราบ โจรออนไลน์ ทางดีอีเอสได้มีการเผยเรื่องนี้ให้กับทางกัมพูชาแล้ว ที่ถือว่าเป็นประเด็นต้องหารือกันมาให้ได้ โดยมีเรื่องที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งในส่วนของ Contact Point ที่มีการตรวจเกี่ยวกับข้อมูล...