April 11, 2021

โรคระบาด

1 min read

โรคระบาด ข่าวประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ได้มีการรายงานข่าวว่าตอนนี้เราจะต้องมีการเฝ้าระวังที่กำลังจะเข้าสู่ปี 2564 อาจจะเกิดโรคระบาดระหว่างมนุษย์กับเชื้อโรค เป็นคำเตือนของแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาฯว่าจะต้องมีการสร้างยุทธศาสตร์ ในการจัดการรูปแบบใหม่ๆและปรับเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้เพราะเชื่อว่าความผันแปรของเชื้อโรคอาจจะเกิดได้การวิจัยนั้นต้องวิจัยเกี่ยวกับการ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ข้ามจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งเปลี่ยนไปอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคหรือโรคระบาดนั้นอาจจะมีการระบาดจากสัตว์สู่คนก็เป็นไปได้ โรคระบาด จากสัตว์อาจจะกลับเข้าไปสู่คน รายงานล่าสุดของการเกิดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้การพัฒนา ของการวิจัยต่างๆมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าโรคโครานาไวรัสพื้นบ้านอาการอาจจะไม่รุนแรงมากแต่ก็ทำให้เกิดผลต่อการเสียชีวิตและเป็นโรคติดต่อและเป็น covid 19 ได้...