March 22, 2023

โรงงานอาหารสัตว์เตรียมใช้ข้าวโพดไทย

โรงงานอาหารสัตว์เตรียมใช้ข้าวโพดไทย
1 min read

โรงงานอาหารสัตว์เตรียมใช้ข้าวโพดไทย จากปัญหาที่เกิดขึ้นมา ด้วยอุปสรรคที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบวัตถุดิบในการนำเข้าอย่างมาก ที่หนักมากเลยเป็นการขาดแคลนวัตถุดิบนำเข้า ไม่พอเท่านั้นราคายังพุ่งขึ้นสูง ส่งผลให้ทั้งโรงงานอาหารสัตว์ และผู้ประกอบการที่ต้องการใช้วัตถุดิบได้รับผลกระทบตามๆกัน จึงต้องมีการใช้ข้าวโพดไทยแทน  ติดตามรายละเอียด โรงงานอาหารสัตว์เตรียมใช้ข้าวโพดไทย ในรายละเอียดกล่าวได้ว่า ในการนำเข้าวัตถุดิบทดแทน ในส่วนที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์กัน เป็นตามที่ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการเผยว่าอนุญาตให้เว้นในมาตรการ 3 ต่อ...