March 24, 2023

โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับผู้ป่วยCovid19 จำนวน 280 เตียง
1 min read

เมื่อมีการระบาดของโรคโควิด 19 หรือไวรัสโคโรนาทำให้ต้องมีการเปิดโรงพยาบาลสนามขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดและได้ทำการกักตัวซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ได้ทำการเปิดภาพให้ทุกท่านได้รู้จักกันนั่นก็คือ โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับผู้ป่วยCovid19 จำนวน 280 เตียง ได้สำรองเตียงไว้ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงและจะต้องถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อมาทำการรักษาและพักฟื้นซึ่งรวมอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองถือได้ว่าทางสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม่ได้มีแผนสำรองพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดูแลผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักเพื่อที่จะรักษาให้หายและสามารถเดินทางกลับบ้านได้ โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับผู้ป่วยCovid19 จำนวน 280 เตียง ใช้ห้องโถงนิทรรศการภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อย่างที่ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีเมื่อไวรัสโคโรน่ามีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนนั้นได้รับเชื้อและติดเชื้อกันเป็นจำนวนมากทางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน จึงมีการสร้างและสำรองโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับผู้ป่วย Covid...