June 10, 2023

โอลิมปิก 2020

โอลิมปิก 2020
1 min read

โอลิมปิก 2020 ปิดฉากทำการลงไปเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว แต่หลายคนยังคงตั้งคำถามว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้ แท้จริงแล้วเป็นการส่งเสริมมิตรภาพและความสามัคคีของนานาชาติผ่านกีฬา หรือยิ่งเป็นการสร้างปัญหาในกับชาติที่เข้ามีการร่วมของการแข่งขันกันแน่ โดยล่าสุด ได้มีศิลปินชาวญี่ปุ่นจัดแสดงงานศิลปะที่เป็นตัวสัญลักษณ์ 5 ห่วง ของทางกีฬาแข่งขันโอลิมปิก จมลงไปในน้ำครึ่งหนึ่ง เพื่อสื่อสารถึงความแตกแยกที่เกิดขึ้นจากงานโอลิมปิกที่ผ่านมา โอลิมปิก 2020 ทำญี่ปุ่นสูญเงินกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าการแข่งขัน...