March 24, 2023

ใช้สิทธิ์เราชนะได้แล้ว

ใช้สิทธิ์เราชนะได้แล้ว
1 min read

ในช่วงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 4 สามารถ ใช้สิทธิ์เราชนะได้แล้ว สำหรับกลุ่มผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังและผ่านธนาคารสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่ได้รับเงินคนละครึ่งและกลุ่มที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะรูปแบบมั้ยสามารถใช้สิทธิ์เราชนะได้แล้วและยังได้รับวงเงินครั้งแรกถึง 2,000 บาทสามารถใช้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้จนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ถือได้ว่าเป็นเช้าที่ทำให้ทุกท่านหลายๆคนนั้นออกมาใช้สิทธิ์พร้อมกับสแกนโครงการเราชนะเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ล้วงต่อแถวกันลงคิวยืนยันตัวตนสำหรับบุคคลที่ยังยืนยันตัวตนไม่ผ่านเป็นภาพที่เห็นแล้วอดเป็นห่วงไม่ได้กันเลยทีเดียวเพราะแต่ละธนาคารของกรุงไทยนั้นมีจำนวนผู้เข้าร่วมเพื่อยืนยันตัวตนนับพันชีวิตกันเลยก็ว่าได้ ใช้สิทธิ์เราชนะได้แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก สำหรับการใช้สิทธิ์เราชนะได้แล้ว ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564...