March 22, 2023

ไทย-เวียดนาม

ไทย-เวียดนาม
1 min read

ไทย-เวียดนาม เตรียมยกระดับราคาข้าวให้ดียิ่งขึ้น ในการหารือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามในขณะนี้ ที่พร้อมแล้วในการทำความร่วมมือกันขึ้นมากับประเทศไทย ที่จะช่วยยกระดับข้าว แล้วจะสามารถที่ต่อรองในตลาดโลกได้ แล้วยังมีการเสนอถึงเส้นทางการขนส่งของสินค้าเกษตร ที่ได้ทำผ่านทางท่าเรือไฮฟอง รวมไปถึงท่าเรือหวุ่งอ๋างด้วย เป็นการแก้ปัญหาจากด่านผลไม้ที่เกิดการติดขัดขึ้นมา จนต้องมีการติดตามรายละเอียดกันขึ้น ติดตามรายละเอียด ไทย-เวียดนาม เตรียมยกระดับราคาข้าวให้ดียิ่งขึ้น จากการที่ได้พบปะกันมาในงานเทคโนโลยีเกษตรและพืชสวยแห่งเอเชีย 2022 ได้มีการหารือกันขึ้นมากับทางเวียดนาม เพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้น แล้วมีการทำความร่วมมือกันในด้านการเกษตรของประเทศไทย และเวียดนาม...