March 22, 2023

ไวรัสวิทยา

หมอยง
1 min read

หมอยง ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นการติดตามสถานการณ์ covid กันแบบใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาและป้องกันวิธีการรับมือต่างๆเพราะหลายๆประเทศได้มีการนำเสนอว่า covid สามารถกลายพันธุ์ได้ ไม่รู้ว่าการกลายพันธุ์นี้จะทวีความรุนแรงกับเหตุการณ์หรือความรุนแรงของโรคการรักษาที่ยากและอยากจะรับมือหรือไม่ เพราะว่าถ้าหากโลกนี้ติดต่อได้ง่ายมากกว่าเดิมหรือทวีความรุนแรงก็อาจจะส่งผลต่อ การรักษาที่จะต้องมีระยะเวลาในการรักษาที่ยาวนานขึ้น และถ้าหากโรค โควิด 19 สามารถกลายพันธุ์ได้จริงๆจะส่งผลต่อผู้ป่วยที่มีอายุมากขึ้นหรือไม่ก็เป็นข้อมูลที่ หลายคนเป็นกังวลมากๆ ความกังวลของประชาชนว่าโรคโควิค 19 กลายพันธุ์จะทวีความรุนแรงไหม หมอยง ให้คำตอบ...