March 22, 2023

Cryptocurrency

หุ้น XPG ร่วง
1 min read

เฟซบุ๊กเตรียมถอย Cryptocurrency หลัง หุ้น XPG ร่วง เป็นเรื่องที่เรียกว่าน่าฮือฮาอย่างมาก ในตอนนี้ที่มีการพูดถึงในวงกว้างอย่างมาก ที่เราต่างพอทราบกันดีว่ามีการประกาศในเรื่องของการควบคุม ในสินทรัพย์ที่มาในรูปแบบดิจิทัล ที่ไม่สามารถมีการซื้อขายได้ตามใจต้องการ จนทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา จนต้องติดตามความคืบหน้าในรายละเอียดนี้กันให้ได้ ติดตามสถานการณ์ เฟซบุ๊กเตรียมถอย Cryptocurrency หลัง หุ้น XPG ร่วง...