April 2, 2023

Fed ขึ้นดอกเบี้ย 0.75 เปอร์เซ็นต์

Fed ขึ้นดอกเบี้ย 0.75 เปอร์เซ็นต์
1 min read

Fed ขึ้นดอกเบี้ย 0.75 เปอร์เซ็นต์ ที่ถือว่าหนักพอสมควร เกินคาดคิดไป อีกทั้งยังมีการเตรียมที่จะส่งสัญญาณขึ้นอีกด้วย ใน 1.75 เปอร์เซ็นต์ ให้ได้ภายในปีนี้ อีกทั้งยังมีนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ ที่แนะนำให้ทาง Fed ได้ขึ้นดอกเบี้ยไปเลย 1 เปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องมาขึ้นแบบนี้ เนื่องจากว่าจะเป็นการอัดไปแต่เนิ่นๆก่อน จะทำให้สถานการณ์เงินเฟ้ออยู่แน่นอน...