March 24, 2023

Fed เตรียมขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 3

Fed เตรียมขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก
1 min read

Fed เตรียมขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก หลังจากที่เพิ่มขึ้นมาแล้วหลายรอบในหลายเดือนติดต่อกัน มาจนถึงปัจจุบันนี้ เพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ เพื่อที่จะให้กลับตามเป้าหมายให้ได้ ต้องมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิด  ติดตามสถานการณ์ Fed เตรียมขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก ในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ ที่ทางธนาคารกลาง Fed ได้มีการเผยในข้อมูลที่ทางกรรมการ Fed ยังให้ความสำคัญกับการที่ควบคุมเงินเฟ้ออยู่ ถึงจะทำให้เศรษฐกิจเกิดการถดถอย ในครั้งนี้อาจมีการปรับดอกเบี้ยให้อยู่ที่ 0.50 เปอร์เซ็นต์...