March 22, 2023

Google Assistant

Google Assistant
1 min read

Google Assistant ระบบผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะของ Google ถูกยื่นฟ้องฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวด้วยการแอบฟังบทสนทนาของผู้ใช้ เพื่อยิงโฆษณาที่ตรงความต้องการของผู้ใช้ขึ้นมาบนบริการต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดระบุว่า เทคโนโลยีนี้ถูกออกแบบให้ดักฟังคำเรียกใช้งานที่ถูกกำหนดในแต่ละอุปกรณ์ หากระบบได้ยินผู้ใช้พูดคำที่ตรงกับที่ถูกตั้งค่าไว้ก็จะยิงโฆษณาเกี่ยวกับคำนั้น ๆ มาปรากฎต่อหน้าผู้ใช้งาน Google Assistant ยืนยัน ข้อมูลผู้ใช้ถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย หลายครั้งที่เรามักสงสัยว่า ทำไมสิ่งที่เราพูดคุยกับเพื่อนในโลกความจริง แต่ไม่เคยค้นหาหรือทำอะไรต่อบนอินเทอร์เน็ตเลย กลับมีโฆษณาเกี่ยวกับสิ่งที่เราเพิ่งพูดไปปรากฏบนหน้าบริการต่าง...