March 24, 2023

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro
1 min read

เป็นข่าวดีอย่างมากเพราะมีข่าวออกมาว่า iPhone 13 Pro เปิดตัวเดือนกันยายน 2564 เป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ของทาง Apple ที่ได้ทำการผลิตออกมาและมีข่าวลือหลุดออกมาว่าอาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายน 2564 และมีดีไซน์การออกแบบที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นลักษณะของโทรศัพท์ที่มีหน้าจอขนาดกว้างสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นระบบของกล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่หน้าจอที่กว้างพร้อมกับระบบ touch ID และการชาร์จแบบไร้สาย ยิ่งทำให้เป็นอุปกรณ์ที่น่าค้นหาและซื้อมาทดลองใช้เป็นอย่างมาก iPhone 13 Pro เปิดตัวเดือนกันยายน 2564...