April 2, 2023

OnlyFans

นางแบบ OnlyFans
1 min read

นางแบบ OnlyFans รายหนึ่งได้ออกมาเล่าเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวว่า เธอนั้นพยายามหางานทั่วไปทำมาตลอดหลายเดือน แต่แล้วมันนั้นก็ไม่สามารถหางานทำได้ซักที แม้เธอจะมีความฝันว่าอยากจะเป็นคุณครู แต่ก็สุดท้ายก็ต้องล้มเลิกความคิดนั้นไป สาเหตุทั้งหมดก็เพราะว่า “เธอเซ็กซี่มากเกินไป” จนส่งผลต่อการทำงานของทั้งนายจ้างหรือลูกจ้างที่เป็นผู้ชาย นางแบบ OnlyFans เผย นายจ้างมักสนใจแต่หน้าอกของเธอเวลาไปสัมภาษณ์งาน นางแบบ OnlyFans รายนี้ชื่อว่า “เอมี่ คุปป์ส” (Amy...