March 22, 2023

Xiaomi

ลิทัวเนีย
1 min read

ลิทัวเนีย ได้ออกคำเตือนอย่างเป็นทางการให้ทางด้านประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนแบรนด์จีนทำลายหรือทิ้งมือถือของตนไปเสีย หลังมีการตรวจพบว่าสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนหลายรุ่นมีการติดตั้งเครื่องมือปิดกั้นเนื้อหาที่รัฐบาลจีนไม่พอใจ ซึ่งเจ้าเครื่องมือที่ว่านี้แม้จะถูกตั้งค่าให้ “ปิด” ใช้งานในยุโรป แต่ก็สามารถสั่ง “เปิด” ใช้งานจากระยะไกลได้ทุกเมื่อ แถมสมาร์ทโฟนจีนบางรุ่นยังเชื่อมต่อไปยังร้านค้าที่มีแอปพลิเคชันไม่พึงประสงค์หรือเสี่ยงต่อไวรัสอีกด้วย ลิทัวเนีย แฉ มือถือ Huawei มีการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่สิงคโปร์ ตามการเปิดเผยของ “ศูนย์สิ่งที่เป็นการมั่นคงและการที่เป็นปลอดภัยทางด้านของไซเบอร์แห่งประเทศชาติ” (National Cyber Security...